Więcej szerokopasmowego internetu w Polsce

Na początku października br. finalizowała się realizacja 1 z 4 projektów budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu w województwie pomorskim. Projekt przewidywał wykonanie 1818 km sieci, dzięki którym mieszkańcy dwustu pięćdziesięciu trzech mieścinek będą mieli dostęp do błyskawicznego Internetu. Kosztował on sto pięćdziesiąt sześć mln złotych polskich. Pozostałe prace w województwie pomorskim mają być sfinalizowane w dwa […]